Arbetssätt

Behovsanalys
Ett samarbete börjar alltid med ett möte för att gå igenom dina behov och önskemål. Behoven är sedan utgångspunkt i det kreativa arbetet. Jag ser alltid till helheten för att hitta en inspirerande lösning som fyller sin funktion och har ett hållbart och bestående värde tack vare lämplig planlösning, färgsättning och form-, möbel- och materialval.

Element i inredningen
De element som jag arbetar med är färg, form, struktur/material, möbler och belysning.

Förslag och genomförande
Som kund får du en skräddarsydd lösning. Innan uppdraget börjar kommer vi överens om hur förslaget ska presenteras och hur långt i processen som du vill ha hjälp.