Integritetspolicy

Ambienti vill att du som kund ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss. Vi vill värna om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd.
Vi vill att du ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du
har. Integritetspolicyn innehåller information om detta.

Samtycke till integritetspolicyn
Genom besök på och användningen av de tjänster som tillhandahålls via Ambientis
webbplats, samtycker du till innehållet i integritetspolicyn och till att Ambienti behandlar
dina personuppgifter i enlighet med Europeiska Dataskyddsförordningen, GDPR.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?
Ambienti samlar in och lagrar de personuppgifter, som är nödvändiga för affärsrelationen
och för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund. Personuppgifter kan vara
namn, adress, telefonnummer, epost och andra uppgifter som kan behövas i
affärsrelationen. Vi kan också komma att lagra andra typer av uppgifter som
bostadsritningar och interiörbilder. Dessa uppgifter används enbart i syfte att utföra det
uppdrag vi har fått av dig och behandlas med försiktighet.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Ambienti kommer aldrig att låna ut, dela eller sälja dina personuppgifter till andra företag
eller privatpersoner. För att kunna bedriva verksamheten behöva vi dock dela
personuppgifter med leverantörer eller tredje part för exempelvis bokföring och eposthantering.
Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Ambienti sparar dina uppgifter så länge som det behövs i vår affärsrelation eller så länge
som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Om bilder sparas längre i referens- eller
marknadsföringssyfte, ska detta vara överenskommet (muntligen eller skriftligen).

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi behandlar om dig.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller inte längre relevanta, kan du begära att
få dem rättade eller raderade. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi
har om dig. Detta omfattar inte de personuppgifter som vi är tvungna att spara av legala
skäl (t ex för bokföring).

Hur skyddar vi din information?
Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla personuppgifter med stor försiktighet.
Vid ett ev. dataintrång kommer vi att informera berörda parter så fort som möjligt (och
senast inom 72 timmar), om det finns skäl att tro att någon obehörig har kommit över
personuppgifter.
Webbplatsen använder SSL-certifikat vilket ökar säkerheten.

Cookie Policy

Den här webbplatsen innehåller cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet
när du besöker vår webbplats. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att
webbplatsen fungerar på ett fullgott sätt och är lätt att använda. Andra typer av cookies
används för att hämta information om vad du gör när du besöker vår webbplats. Du kan
även visa vår webbplats utan cookies. För att förhindra användningen av cookies via din
webbläsare, kan du inaktivera användningen av cookies i inställningarna på din
webbläsare. Hjälpfunktionerna hos din webbläsare visar hur du inaktiverar och/eller
raderar cookies i din webbläsare. Inaktivering/radering av cookies kan dock innebära att
vissa egenskaper på vår webbplats slutar fungera som förväntat.

Ambienti använder Google Analytics, en webbanalysservice tillhandahållen av Google Inc.
Om du har gett ditt medgivande till behandling av cookies i din webbläsares inställningar
så kommer dina personuppgifter att behandlas på detta vis av webbplatsen. Google
Analytics använder cookies för att analysera sättet du använder webbplatsen.

Ändringar i integritetspolicyn
Ambienti förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i integritetspolicyn.
Den senaste versionen läggs ut på www.ambienti.se.

Kontaktinformation
Om du har frågor eller synpunkter gällande integritetspolicyn, vänligen kontakta Ambienti
via e-post: info@ambienti.se